10.09.2019

MasterTile FLX 555

MƏHLULUN PROPORSİYASI®MasterTile FLX 555Qarışdırılan suyun miqdarıMəhlulun sıxlığımax 0,29 lt 1,80 kg/litr 900 gr toz üçün 20 kg torba üçün max 6,4 lt ®MasterTile FLX ...

 • pdf, 763,65 Kb
06.09.2019

MasterGlenium 313_yanvar 2019

Əhəmiyyətli dərəcədə suazaldıcı effektə malik olan, polikarboksilat efir əsaslı yeni nəsil superplastifikləşdirici beton əlavəsi ... TS EN 934-2 Cədvəl 3.1, 3.2 : Əhəmiyyətli dərəcədə ...

 • pdf, 223,78 Kb
06.09.2019

Socar Polymer

Connected to SucceedIn Azerbaijan, a large variety of different Master Builders Solutions products has been used in a petrochemicals-plant project since the beginning of ...

 • pdf, 143,34 Kb
02.09.2019

MasterTile 15

 • pdf, 934,09 Kb
22.08.2019

Asfalt qatqilari_Az brosur_web

 • pdf, 7,04 Mb
05.08.2019

MasterFlow 928_yanvar 2019

MasterFlow ® 928 – öz-özünə yayılan tək komponentli, polimer möhkəmləndiricili sement əsaslı duru məhluldur ... EN 1504-3/R4 və EN 1504-6 uyğundur ... Kapilyar su udması (TS EN 13057 ...

 • pdf, 214,48 Kb
02.08.2019

MasterLife WP 3760_yanvar 2019.pdf

MasterLife ® WP 3760 Beton və xərclər üçün kristallik effektli su keçirimsizliyi təmin edən beton əlavəsi ... MasterLife ® WP 3760 - betondakı su keçiriciliyini azaldan və toz olaraq ...

 • pdf, 190,78 Kb
02.08.2019

MasterLife WP 1200_yanvar 2019.pdf

MasterLife ® WP 1200 Beton və xərclər üçün kristallik effektli su keçirimsizliyi təmin edən beton əlavəsi ... MasterLife ® WP 1200 betondakı su keçiriciliyini azaldan və maye olaraq ...

 • pdf, 183,17 Kb
02.08.2019

MasterLife SRA 865_yanvar 2019.pdf

Məsuliyyət Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır. BASF Caspian MMC yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır ...

 • pdf, 172,40 Kb
01.08.2019

MasterBrace ADH 1000_yanvar 2019

MasterBrace ® ADH 1000 Yüksək keyfiyyətli, stirol olmayan, epoksid akrilat əsaslı bərkidici qarışıq ... MasterBrace ® ADH 1000 - iki komponentli, təkmilləşdirilmiş, epoksid akril ...

 • pdf, 184,73 Kb
01.08.2019

MasterKure 181_yanvar 2019.pdf

Betona qulluq üçün qoruyucu və izolyasiya örtük təbəqəsi əmələ gətirən stirol qətran əsaslı çoxfunksiyalı məhsul ... MasterKure ® 181 betonun dözümlü olması üçün, yeni tökülmüş betonun ...

 • pdf, 164,85 Kb
01.08.2019

MasterKure 215_yanvar 2019.pdf

Parafin emulsiya əsaslı beton kür materialı ... MasterKure ® 215, parafin emülsiya əsaslı, yeni yerləşdirilmiș və ya qəlibi yeni alınmıș beton səthinə tətbiq olunan, meydana gətirdiyi ...

 • pdf, 180,32 Kb
01.08.2019

MasterKure 176_yanvar 2019.pdf

Betona qulluq etmək üçün hidrokarbonat qətran əsaslı buxarlanmanı azaldan material ... MasterKure ® 176 betonun dözümlülüyü üçün, yeni yerləşdirilmiş betonun üzərində nazik təbəqə ...

 • pdf, 158,18 Kb
30.07.2019

MasterRheobuild 1000_yanvar 2019

MasterRheobuild ® 1000 Yüksək dərəcədə su azaldıcı, naftalin sulfonat əsaslı super axışqanlaşdırıcı, sərtləşdirməni sürətləndirən beton qatqısı ... TS EN 934-2 Cədvəl 3.1, 3.2 və 7 ...

 • pdf, 180,91 Kb
30.07.2019

MasterRheobuild 1000 T_yanvar 2019

MasterRheobuild ® 1000 T Əhəmiyyətli dərəcədə suazaldıcı / naftalin sulfonat əsaslı, superplastifikləşdirici beton əlavəsi ... TS EN 934-2 Cədvəl 3.1, 3.2 : Əhəmiyyətli dərəcədə ...

 • pdf, 178,97 Kb
30.07.2019

MasterRheobuild 857_yanvar 2019.pdf

Məsuliyyət Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır. BASF Caspian MMC yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır ...

 • pdf, 161,94 Kb
30.07.2019

MasterRheobuild 857R_yanvar 2019.pdf

MasterRheobuild ® 857 R Tərkibində donma sobalarının xırdalanmış şlakı və mikro silisium oksid olan betonlar üçün nəzərdə tutulan, geniş təsir sahəsinə malik, su azaldıcı super ...

 • pdf, 201,09 Kb
30.07.2019

MasterRheobuild 561_yanvar 2019.pdf

MasterRheobuild ® 561 Əhəmiyyətli dərəcədə suazaldıcı / naftalin sulfonat əsaslı, bərkimə müddətini ləngidən superplastifikləşdirici beton əlavəsi ... TS EN 934-2 Cədvəl 11.1, 11.2 ...

 • pdf, 210,73 Kb
30.07.2019

MasterRheobuild 878_yanvar 2019.pdf

Əhəmiyyətli dərəcədə suazaldıcı/naftalin sulfonat əsaslı, superplastifikləşdirici beton əlavəsi ... MasterRheobuild ® 878 betona reoplastik xüsusiyyətlər verən, betonun ilkin və yekun ...

 • pdf, 207,43 Kb
30.07.2019

MasterRheobuild 181 K_yanvar 2019.pdf

MasterRheobuild ® 181K Əhəmiyyətli dərəcədə suazaldıcı/ naftalin sulfonat əsaslı superplastifikləşdirici beton əlavəsi ... TS EN 934-2 Cədvəl 3.1, 3.2: Əhəmiyyətli dərəcədə ...

 • pdf, 219,63 Kb
1 to 20 of 101 results